Zmluvná dokumentácia

Kúpna zmluva + návrh na vklad99,- €
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve49,- €
Rezervačná zmluva49,- €
Návrh na vklad20,- €
Zamýšľaný návrh na vklad 5,- €
Odovzdávací/preberací protokol10,- €
Nájomná zmluva49,- €

Ohodnocovanie nehnuteľností

Ohodnocovanie nehnuteľností pre dedičské konanie 20,- €
Súdno znalecký posudokod 120,- €

Poradenstvo

Poradenstvo pri predaji nehnuteľnosti 20,- €
Poradenstvo pri majetkovom vysporiadaní nehnuteľnosti
(dedičstvo, rozvod, exekúcia, atď.)
20,- €
Obhliadka nehnuteľnosti20,- €
(do 20 km)
30,- €
(do 50 km)
50,- €
(nad 50 km)
Zastupovanie v katastrálnom konaní (vrátane prerušenia)30,- €