ohodnotenie nehnuteľnosti

Správne nastavenie reálnej trhovej ceny je prvým krokom k úspešnému predaju.

Využite našu odbornosť a dlhoročné skúsenosti k stanoveniu hodnoty vášho majetku.

Vystavíme posudok na dedičské konanie.

Ak vás zaujíma hodnota vašej nehnuteľnosti, vyplňte tento formulár: